Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Nowy park narodowy w Szwajcarii?

We wschodniej czesci Alp szwajcarskich (Engadine), w 1914 roku powstał, jako pierwszy w Alpach, Szwajcarski Park Narodowy. Po prawie stu latach jest on nadal jedynym tego rodzaju obszarem w Szwajcarii.
W 2000 r. organizacja Pro Natura zaproponowała powiększenie sieci parków narodowych tak, aby w ostatecznym kształcie powołać takie obszary chronione w najbardziej reprezentatywnych rejonach wszystkich krajobrazowo-przyrodniczych jednostek kraju.
    Jest to oczywiście plan długofalowy; pierwszym krokiem w tym kierunku ma być utworzenie drugiego parku narodowego w Szwajcarii. W ciagu 2001 r. zbierane były deklaracje gmin zainteresowanych utworzeniem parku na ich terenach. Drugim etapem było przygotowanie argumentów i dokumentacji uzasadniającej objęcie proponowanych obszarów tą najwyższą w hierarchii formą ochrony. Pod koniec ubiegłego roku na liście propozycji znalazło się sześć projektów - wszystkie zlokalizowane w Alpach. Oprócz regionu Vallemaggia we włoskiej części (Ticino), rejonu Maderanertal w pobliżu przełęczy Świętego Gottharda i masywu Muverans w Prealpach wapiennych, wśród kandydatów znajduje się m. in. sztandarowy szczyt Szwajcarii - Matterhorn i rejon Zermatt. Z końcem 2001 r. wstępne opracowania zostały przygotowane przez dwa regiony: Locarnese (Vallemaggia) i  region Val de Bagnes w Alpach Walijskich. Ostateczny wybór rejonu który otrzyma status Parku Narodowego oraz milion franków na jego organizację ma zostać podjęty w 2003 r.

Lista regionów, w których rozważane jest utworzenie nowego Parku Narodowego:
1. Maderanertal i Fellital - na północ od przeł. Św. Gottharda (kanton Uri), pow. ok. 500 km2,.
2. Matterhorn i sąsiednie masywy (kanton Wallis/Valais), pow. ok. 350 km2.
3. Masyw Muverans (kantony Vaud i Valais/Wallis), pow. ok. 300 km2.
4. Locarnese - Vallemaggia (kanton Ticino), pow. ok. 340 km2.
5. Adula - Rheinwaldhorn - w rejonie przeł. San Bernardino (kantony Ticino i Graubnden), pow. ok. 770 km2.
6. Val de Bagnes - rejon masywu Grand Combin (kanton Wallis/Valais), pow. ok. 200 km2.


Fragment lodowca Aletsch. © Michał Ronikier.


Michał Ronikier