Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Almanach Muszyny

    Prezentujemy Wam książkę, która niestety nie jest łatwo osiągalna w księgarniach, nawet tych specjalistycznych, górskich. Almanach Muszyny, bo o nim tu mowa, jest rocznikiem, wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej. I jest to periodyk jak na obecne czasy wyjątkowy, bo wydawany całkowicie społecznie a wpływy z jego sprzedaży przeznaczone są na cele muszyńskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz specjalnie utworzonego przez Towarzystwo funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z Muszyny i okolic.
    A co możemy znaleźć wewnątrz Almanachu? Najwięcej dla siebie wybiorą na pewno czytelnicy - turyści pasjonujący się szeroko rozumianym krajoznawstwem. W najnowszym Almanachu 2001 zamieszczono artykuły zarówno o tematyce historycznej (m.in. "Wojsko klucza muszyńskiego", "Narodziny muszyńskiego uzdrowiska", "Szczęsny Morawski w Muszynie", "Żydowska organizacja skautowa Ha-Noar ha-Cijoni w Muszynie", "Żydowskie księgi metrykalne"), o tematyce etnograficznej ("Osobliwości regionalnego języka Muszyny i Tylicza", "Rozmieszczenie rodów w Andrzejówce"), geologicznej ("Rzeźba gminy Muszyna", "Świat skalny okolic Muszyny"), jak też traktujące o leżących tuż za słowacką granicą Starej Lubowli czy Legnawie. Dużo miejsca w Almanachu zajmuje twórczość literacka ludzi związanych z Muszyną i okolicznymi Beskidami - i to są teksty na naprawdę wysokim poziomie, a także wspomnienia, te bliższe i te bardziej odległe. To co tutaj przedstawiłem to na prawdę zaledwie część bogactwa treści jakie zawarte są w tym naprawdę wartym kupienia roczniku! A gdzie go można nabyć? Najprostszym rozwiązaniem, choć wymagającym nieco zachodu, jest zamówienie książki drogą pocztową, na adres redakcji:
Redakcja Almanachu Muszyny, Willa "Wanda" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna.
Cena? Dobrowolne datki na rzecz funduszu stypendialnego Towarzystwa.

Krzysztof Stankowicz