Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Nowa mapa Bieszczad


Okładka mapy Bieszczad

W połowie 2001 r. na rynku księgarskim pojawiła się niespodziewanie nowa mapa Bieszczad - "pięćdziesiątka", wydana przez mało znane turystom krakowskie Wydawnictwo Compass. Jest to mapa dwustronna, co stanowi rozwiązanie nowatorskie.
Rzeczą oczywistą jest, że dla turysty górskiego najważniejszy na mapie jest układ szlaków oraz schroniska, w dalszej zaś kolejności górskie przejścia graniczne (z uwagi na łatwość otrzymania paszportu). Sprawom tym należy więc poświęcić parę słów.
Jeżeli chodzi o układ szlaków to jest zaktualizowany. Na mapie zaznaczony został żółty szlak wyznakowany przez PTTK w 2000 r., a prowadzący z Cisnej do Przeł. Nad Roztokami. Faktem wartym podkreślenia jest to, że zasygnalizowana została planowana zmiana przebiegu szlaku granicznego (niebieskiego) na odcinku Stryb - Okrąglik. Szkoda tylko, że nikt nie spodziewał się, iż plany zostaną tak błyskawicznie wprowadzone w życie: w sezonie letnim 2001.
Obok szlaków PTTK ukazane zostały również wszystkie ścieżki przyrodnicze, dydaktyczne oraz szlaki spacerowe. Z pewnością jest to wielki atut mapy!
Pora na przyglądnięcie się układowi schronisk. Przyznać trzeba, że mapa ukazuje wszystkie obiekty PTTK i chatki studenckie. Zarówno jedne jak i drugie symbolizowane są żółtymi domkami. Z obiektów PTSM, które z kolei symbolizowane są czerwonymi domkami (choć są od tego wyjątki w postaci domków żółtych), pominięte zostały aż cztery: w Nowym Łupkowie, Cisnej, Wetlinie i Myczkowcach. Szczególnie bolesne jest pominięcie ważnego schroniska PTSM w Nowym Łupkowie. Schronisko to nie widnieje również i na innych mapach Bieszczad. I jak tu nie mówić o pechu.
Co się tyczy turystycznych przejść granicznych otwartych w 1999 r., to zostały one starannie naniesione na mapę. Ważną rolę pełnić będzie zwłaszcza przejście graniczne na Przeł. Nad Roztokami po doprowadzeniu doń szlaku od strony słowackiej, co z pewnością wkrótce nastąpi. Warto wspomnieć, iż recenzowane wydawnictwo zawiera schemat szlaków PTTK przebiegających przez Bieszczady, a także ich wykaz.
Mapa obok zalet posiada rzecz jasna i wady. Podstawowym mankamentem jest brak bodaj podstawowego informatora krajoznawczego. Razić może też brutalne "obcięcie" wysuniętego najbardziej na południowy-wschód skrawka Bieszczad. Znalazł się on wprawdzie nieco wyżej i to w powiększeniu, jednakże efekt ten sprawia wrażenie desperackiego "ratowania twarzy". świadczy o tym chociażby brak informacji o skali powiększonego fragmentu. Wszystko to robione było jakby w pośpiechu, "na chybcika".
W podsumowaniu należy jednak podkreślić, że mapa generalnie jawi się w pozytywnym świetle. Jest przede wszystkim bardzo czytelna i dokładna. Przesądza o tym jej skala. Zawiera szereg szczegółów, o których z braku miejsca nie wspomniałem. Pojawienie się tej pozycji stwarza niewątpliwie silną konkurencję dla mapy PPWK Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie. Kto wie, czy kolejne wydania tej mapy nie zagrożą jej dominującej pozycji.


Bieszczady, mapa turystyczna, 1: 50 000, Wydawnictwo Kartograficzne "Compass", wyd. I, Kraków 2001.


Sebastian Jakobschy