Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Nowa mapa części wschodniej Beskidu Sądeckiego i zachodniej Beskidu Niskiego

Równolegle z mapą Beskid Sądecki - Pieniny pojawiła się pod koniec roku 2001 mapa Beskid Sądecki, Beskid Niski - część zachodnia. Mapę wydał dobrze znany turystom słowacki Wojskowy Instytut Kartograficzny (Vojenský Kartografický Ustav) z Harmanca we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. W myśl nowej "strategii" VKU w skład całego zestawu obok właściwej mapy, wchodzą: tekturowa linijka oraz broszurka będąca częścią tekstową.
Mapa swoim zasięgiem obejmuje obszar od Kamionki Wielkiej i Żegiestowa na wschodzie po Szymbark i Gerlachov na zachodzie. W sensie topograficznym ukazana została wschodnia część Beskidu Sądeckiego oraz zachodnia cześć Beskidu Niskiego. Ponadto w zasięgu mapy znalazły się także Góry Leluchowskie, dla których właściwsza nazwa to Góry Czerchowskie.
Autorem treści turystycznej jest Andrzej Matuszczyk, ostatnio opracowujący mapy z szybkością niemal karabinu maszynowego. Może to przyprawić o zawrót głowy wielu recenzentów.
Mapa posiadająca orientację pionową jest bardzo czytelna i starannie wykonana. Ten niebywale wysoki poziom edytorski powinien być wzorcem dla polskich wydawców map. Przyglądnijmy się tymczasem odwzorowaniu bazy noclegowej. Co się tyczy schronisk, to z obiektów PTTK nie pominięto żadnego. Ze schronisk PTSM nie uwzględniono tych, które znajdują się w: Grybowie, Krynicy (konkretnie w Krynicy Wsi) oraz Banicy. Niepotrzebnie zaznaczone zostało schronisko młodzieżowe w Śnietnicy, ponieważ w rzeczywistości ono nie istnieje. Z obiektów studenckich pominięto chatkę w Wawrzce, prowadzoną przez KTE "Tramp" z Warszawy.
Jeśli chodzi o szlaki turystyczne, to podobnie jak i na innych mapach VKU poprowadzono je liniami ciągłymi. Wyjątek stanowią szlaki w kolorze czarnym, które przedstawione zostały przerywanymi kropkami. Sieć szlaków jest jak najbardziej zaktualizowana i nic w tym nadzwyczajnego skoro działką tą zajmuje się tak wielki autorytet jak Andrzej Matuszczyk. Wątpliwości budzi natomiast sam przebieg niektórych szlaków. I tak:

  • szlak żółty z Ropek na Ostry Wierch powinien prowadzić drogą na Przełęcz Perehyba a następnie grzbietem na Białą Skałę
  • z kolei szlak żółty z Homoli do Uścia Gorlickiego powinien odbić na północ i prowadzić ścieżką oznaczoną na mapie jako przerywana linia dochodząca do drogi.

Co do turystycznych przejść granicznych, to w obrębie mapy znalazło się tylko jedno: w Leluchowie.
Ogólnie rzecz ujmując nie jest to mapa rewelacyjna. Niemniej jednak zasługuje na uwagę z racji tego, że naniesiono na niej czasy przejścia poszczególnych odcinków szlaków. Już choćby z tego powodu przewyższa mapę Beskid Sądecki Wyd. PPWK. Jeśli dodać do tego bardzo przystępną skalę - 1 : 50 000 - to okazuje się, że mamy do czynienia z całkiem przyzwoitą mapą. Z rzeczy przydatnych turyście wspomnieć jeszcze trzeba o przystankach autobusowych. Nadto mapa zaopatrzona jest w tekturową linijkę pozwalającą obliczyć dystans w kilometrach. Omawiane wydawnictwo można traktować jako "przedłużenie" mapy Beskid Sądecki - Pieniny. Logicznie układają się one w jedną całość. Rzecz jasna, jeżeli ktoś zamierza wędrować jedynie po terenach pogranicza Beskidu Sądeckiego i Niskiego, to recenzowana mapa w zupełności mu wystarczy. W sumie więc warto poważnie zastanowić się nad jej nabyciem.

Beskid Sądecki, Beskid Niski - część zachodnia, 1 : 50 000, Mapa turystyczna, I wydanie, Vojenský Kartografický Ustav, Harmanec 2001.


Sebastian Jakobschy