Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Przewodnik turystyczny: Słowackie Tatry Zachodnie


Okładka przewodnika turystycznego 'Słowackie Tatry Zachodnie' Bardzo istotną pracę dla polskiej turystyki na Słowacji wykonali dwaj doświadczeni przewodnicy tatrzańscy Marian KunickiTadeusz Szczerba, działacze Koła Przewodników Tatrzańskich Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej. Są oni autorami doskonałego przewodnika turystycznego: Słowackie Tatry Zachodnie. Jest to unikatowe osiągnięcie w literaturze turystycznej dlatego, że przewodnik po słowackich górach - w tak szczegółowej formie - jest napisany po polsku i przeznaczony dla polskich turystów. W ostatnich latach zwiększyło się znacznie zainteresowanie polskich turystów górami Słowacji i akurat ten przewodnik jest dla nich szczególną i nieocenioną pomocą.
W części ogólnej przewodnika zawarto informacje o historii regionuturystyki oraz o zagospodarowaniu terenu. W tej części omówiono także budowę geologiczną i rzeźbę, wody, klimat i - bardzo szeroko - florę i faunę. W głównych rozdziałach przewodnika znajdują się ścisłe i szczegółowe - z punktu widzenia turystycznego i przyrodniczego - charakterystyki wszystkich dolin i szczytów Słowackich Tatr Zachodnich. Oprócz szczegółowych charakterystyk opisowych są zamieszczone grzbietowe mapki dolin i niektórych grup górskich. Ułatwia to znacznie korzystanie z przewodnika. Treść uzupełniają liczne panoramki z ważniejszych szczytów i punktów widokowych.
Przewodnik jest także bardzo ważnym przyczynkiem do prawidłowego uściślenia nazewnictwa poszczególnych obiektów Tatr Zachodnich. Marian Kunicki i Tadeusz Szczerba przeszli wszystkie opisywane tereny na własnych nogach, a nieprawidłowe i chaotyczne nazwy uściślili w oparciu o własne badania i rozmowy ze znawcami tych gór, takimi jak: Štefan Šroba, Július Šiska, Karol Halák, Jan Majerčak, Jozef Čajka i Jan Jurina. Była to mrówcza praca stanowiąca wielki wkład w uporządkowanie i ustalenie nazewnictwa Tatr Zachodnich, co zostało wysoko ocenione przez słowackich specjalistów geografów i przyrodników. Duże uznanie dla poziomu przewodnika wyraził dr Ĺudovít Kocian (Krasy Slovenska, nr 11-12/1993). Dr Ĺudovít Kocian jest obecnie jednym z najbardziej uznawanych autorytetów w sprawach dotyczących Rohaczów.
Tadeusz Szczerba jest także autorem innych przewodników po słowackich pasmach górskich. Są to: Słowackie Tatry Wysokie, Polskie Tatry Wysokie, Tatry Bielskie i - ostatnio - Choczańskie Wierchy i okolica. Jego rozległa literatura przewodnikowa wspomaga rozwój polsko-słowackich kontaktów na zasadzie obustronnych korzyści.

Marian Kunicki, Tadeusz Szczerba: Słowackie Tatry Zachodnie. Monografia - Przewodnik, Wydawnictwo Ryszard M. Remiszewski - "RMR", Gliwice 1999,B6, s. 288.


Ignác KuchtiakIgnác Kuchtiak - rodowity Orawianin - jest z wykształcenia nauczycielem, przyrodnikiem. Mieszka w Zubercu u stóp Orawskich Tatr. Długie lata uczył w miejscowej szkole. Autor licznych prac z zakresu przyrody i historii, dotyczących tej części Tatr. Opiekun historycznego szpitalika partyzanckiego z okresu II wojny światowej, znanego w Polsce ze słynnej "Akcji na Zwierówce", przeprowadzonej przez polskich ratowników.