Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Baraniogórskie Spotkania Na Szczytach

Dla uczczenia Międzynarodowego Roku Gór, podczas „Spotkania na szczytach” ( 14 września 2002 r.) na szczycie Baraniej Góry dokonano uroczystego blachowania nowo mianowanych przodowników turystyki górskiej. Bytomianie, bo o nich to mowa, w ten właśnie oryginalny sposób połączyli uroczystość wręczenia blach przodownickich z próbą bicia rekordu Guinessa.

Katarzyna Kuliszkiewicz, Klaudiusz Skubis, Sławomir Walke, Józef Woźnicka i  Eugeniusz Gnacik

Podczas styczniowego posiedzenia oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej w Bytomiu podjęto decyzję o zorganizowaniu kursu na przodownika turystyki górskiej. Kandydatami na kurs były osoby, które zdobyły w ostatnich latach małą złotą odznakę GOT i figurowały na listach w Terenowym Referacie Weryfikacyjnym Górskiej Odznaki Turystycznej w Bytomiu. Sekretarz oddziałowej KTG Jerzy Kubas na własny koszt poinformował te osoby o zamiarze zorganizowania kursu. Zgłosiło się 9 osób, z czego 7 wzięło udział w kursie Kurs trwał od lutego do czerwca i zakończył się egzaminem 21.czerwca 2002 r. Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyli: Katarzyna Kuliszkiewicz, Jerzy Gałuszka, Marian Siejka, Marek Siejka, Klaudiusz Skubis, Sławomir Walke, Józef Woźnicka Szkolenie przeprowadzili: Wojciech Beliniak, Janusz Kropka, Piotr Milewski, Eugeniusz Gnacik – instruktorzy przewodnictwa, przodownicy turystyki górskiej, członkowie oddziałowej KTG.

( na tle wieży ) od lewej stoją: 
Eugeniusz Gnacik, Piotr Milewski, Wojciech Beliniak, klęczą od lewej Józef Woźnicka, Klaudiusz Skubis, Katarzyna Kuliszkiewicz, Sławomir Walke.

Niestety w blachowaniu na szczycie Baraniej Góry nie wszyscy wzięli udział, ci co byli na pewno zapamiętają ten dzień. Wręczenia blach dokonali: Wojciech Beliniak – przewodniczący Oddziałowej KTG, Eugeniusz Gnacik – przewodniczący TRW GOT oraz goście honorowi: Ryszard Modry Remiszewski – wiceprzewodniczący Podkomisji Kultury i Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK i Andrzej Dziczkaniec – Bośkoc – kustosz Ośrodka KTG U źródeł Wisły na Przysłopie pod Baranią Górą. Dzięki gościnności kustosza Andrzeja Dziczkańca – Bośkoca - blachowanie zakończyło się posiadem w słynnej Ondraszkowej Piwnicy mieszczącej się przy Ośrodku KTG. Po raz kolejny okazało się, że liczy się oryginalność, a tej Bytomianom odmówić nie można.
Ryszard M. Remiszewski