Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Nowe górskie przejścia graniczne ze Słowacją

To, co do niedawna było marzeniem, stało się faktem. Chodzi mianowicie o nowe górskie przejścia graniczne ze Słowacją. Na mocy umowy między rządami Polski i Słowacji podpisanej 1 lipca 1999 roku, zostały ustanowione aż dwadzieścia dwa takie przejścia. Położone są one wzdłuż całej granicy, od Beskidu Śląskiego na zachodzie, po Bieszczady na wschodzie.
Pomimo, że od podpisania umowy upłynęło już trochę czasu, to na dobrą sprawę "rozruch" tych przejść dopiero się zaczyna. Przygotowywane są tablice informacyjne oraz poprawiane jest oznakowanie szlaków doprowadzających do tych punktów. Wytyczane są również nowe szlaki. Przed turystami polskimi otwiera się więc perspektywa penetracji tych terenów, na które wcześniej można było jedynie spoglądać.
Poniżej zamieszczamy wykaz przejść wraz z  podaniem numeru słupka granicznego oraz z  krótkim komentarzem o charakterze informacyjnym.

BESKID ŚLĄSKI

1. Jaworzynka - Čierne, III/198. Znajduje się na zachodnim brzegu potoku Czadeczka. Spod osiedla Czadeczka, dochodzi tu krótki szlak łącznikowy, koloru czarnego.

BESKID ŻYWIECKI

2. Górka Gomułka - Skalité Serafinov, III/184. Położone jest na wierzchołku bez nazwy, na którego zboczu leży schronisko PTTK w Zwardoniu. Możliwość przekroczenia granicy ułatwia niebieski szlak słowacki zaczynający się w Serafinowie. Inny słowacki szlak - żółty, prowadzi z granicy do Vrescovki.
3. Wielka Racza - Vel'ká Raca, III/168. Znajduje się na szczycie Wielkiej Raczy (1236 m). Spod polskiego Schroniska PTTK, zielonym szlakiem słowackim można w  ciągu godziny dojść do trzech schronisk (chaty): Koliba, AVC, Plemenar. Dalej można wędrować, również zielonym szlakiem, do Czadcy. Z Wielkiej Raczy, istnieje także możliwość dojścia do wioski Klubina, najpierw idąc zielonym a później (od bezimiennego wierzchołka 1036 m.) żółtym szlakiem.
4. Przeł. Przysłop - Stara Bystrica, III/151. Leży na przełęczy Przysłop (940 m), pod Wielką Rycerzową. Od strony polskiej, jeszcze do niedawna na Przysłop można było dotrzeć jedynie zielonym szlakiem ze Soblówki. Bazując zatem w  bacówce pod Rycerzową, trzeba było najpierw zejść do Soblówki (czarnym lub żółtym) a  dopiero potem wspomnianym zielonym na Przysłop (razem 2 godz.). Na szczęście Oddział Żywiecki PTTK doprowadził do "uzdrowienia" tej sytuacji i  wyznakował, dosłownie "na dniach" (marzec), nowy żółty szlak prowadzący spod bacówki PTTK na Rycerzowej do omawianego przejścia granicznego. Stamtąd można dojść do osiedla Sudovci (należącego do Vychylowki) zielonym szlakiem. Bazę noclegową stanowi schronisko "Rycierka" w centrum Vychylowki.
5. Pilsko, III/109. Położone jest na polskim szczycie Pilska, w  miejscu gdzie na słowacki wierzchołek odchodzi zielony szlak. Szlakiem tym można zawędrować do Oravskiego Veselego, gdzie można liczyć na nocleg w Chacie "Pilsko".
6. Przeł. Głuchaczki (Gluchački), III/93. Znajduje się ono niedaleko Przeł. Głuchaczki (830 m.), w miejscu w którym inicjuje swój bieg żółty szlak słowacki na Przeł. Jałowiecką. Na mapie turystycznej PPWK "Beskid Śląski i Żywiecki" nie sposób zlokalizować tego przejścia, ponieważ mapa się "urywa" (!). Również na mapie PPWK "Beskid Makowski", ze względu na jej niedokładność, trudno je odnaleźć. Jedynie mapa "Babia Góra" w skali 1 : 25000 pozwala na dokładne umiejscowienie tego przejścia.
7. Przeł. Jałowiecka, III/88/10. Leży ono dokładnie na Przeł. Jałowieckiej. Dochodzi tu żółty słowacki szlak z Przeł. Głuchaczki oraz polski czarny ze Zawoi Czatoży. Niestety ten nowy czarny szlak jest błędnie naniesiony na mapie PPWK.
Otwarcie tych dwóch przejść ma duże znaczenie. Pozwala bowiem skrócić sobie morderczą wręcz wędrówkę ze schroniska PTTK Markowe Szczawiny na Halę Miziową (do baraku dla żartu zwanego schroniskiem) lub też odwrotnie. Zyskuje się przez to - w zależności od tempa marszu - od 1 godziny do półtorej. Na możliwość swobodnej wędrówki tym żółtym szlakiem trzeba było czekać - bagatela - ponad 50 lat (!). Przez te wszystkie lata turysta polski musiał obchodzić się jedynie smakiem na jego widok. Trzeba tu dodać, że dzięki temu żółtemu szlakowi, turyści będą mogli również skrócić sobie wędrówkę idąc z  Markowych Szczawin do Korbielowa (schr. PTTK Chata Baców), lub w stronę przeciwną.
8. Babia Góra - Babia Hora, III/81/2. Położone jest ok. 20-30 metrów na płd. od szczytu Babiej Góry (sam szczyt ma numer III/82). Przed turystą Polskim wreszcie otwiera się możliwość wędrówki do schroniska Chata "Slana Voda", nad Oravską Polhorą. Można tam dotrzeć w 3 godziny.

ORAWA

9. Przywarówka - Oravská Polhora, III/75. Znajduje się na płd. zboczu Babiej Góry, a konkretnie Pripora (1011 m.), na drodze gruntowej wiodącej tu z leśniczówki "Stańcowa". Brak jest jednak - tak po stronie słowackiej jak i polskiej - szlaków turystycznych doprowadzających do granicy.

TATRY

10. Rysy, II/210. Na szczycie Rysów. Pierwotnie w Tatrach miało być pięć przejść, między innymi na Wołowcu. Ostatecznie jednak Słowacy zgodzili się jedynie na jedno - właśnie to na Rysach. Jeszcze do niedawna dogodną bazą noclegową było schronisko pod Wagą. Niestety styczniowa lawina zniszczyła je prawie całkowicie.

SPISZ

11. Kacwin - Vel'ká Franková, II/138/1 - II/138/2. Leży na wschodnim brzegu potoku Kacwin, w miejscu gdzie ze Słowacji dochodzi droga gruntowa. Na razie brak szlaków turystycznych.

PIENINY

12. Sromowce Niżne - Červeny Klastor, II/104. Położone jest na wysokości słowackiej przystani flisackiej. Jako jedyne ze wszystkich przejść pozwala na przekroczenie granicy tratwą. Można powiedzieć, iż jest to przejście "promowe". Dzięki temu przejściu można błyskawicznie przedostać się ze Sromowców N. na drugi brzeg Dunajca, do Czerwonego Klasztoru. W samym klasztorze sięgającym swymi początkami XIV w. znajduje się obecnie niezwykle ciekawa ekspozycja muzealna.
13. Szczawnica - Lesnica, II/91. Znajduje się jakieś 200 m. na wschód od przeł. rozdzielającej Bystrzyk od Szafranówki. Nie należy mylić tego przejścia z innym o tej samej nazwie - II/94 A, znajdującym się przy drodze Pienińskiej do Czerwonego Klasztoru i funkcjonującym już od ponad trzech lat.
14. Szlachtowa - Velký Lipnik, II/83. Położone jest na zach. zboczu Wysokiego Wierchu (899 m.). Właściwie bez perspektyw, z racji tego, że nie prowadzi tam żaden szlak.
15. Jaworki - Stráňany, II/76. Leży ok. 200 m. na zachód od przeł. Między Wysokimi Skałkami (1050 m.) a  Wysoką (1014 m.).
16. Jaworki - Litmanová, II/71. Znajduje się ono na płn. od Przeł. Rozdziela (862 m.), jednakże nie na niej. Ze strony polskiej dochodzi do niego droga. Z obydwu stron, jak na razie brak jest szlaków turystycznych.

BESKID SĄDECKI

17. Leluchów - Ćirć, I/295a. Położone jest w Leluchowie, w miejscu gdzie tory kolejowe przekraczają granicę państwa mostkiem na Smereczku.

BESKID NISKI

18. Wysowa Zdrój - Regetovká, I/224/3. Leży na szczycie Obica w miejscu gdzie granica państwa zakręca ostro na płn-zach. w stronę Jaworzynki.
19. Ożenna - Niżná Polianká, I/197. Znajduje się na drodze przechodzącej przez Przeł. Beskid (593 m.)
20. Czeremcha - Ćertizné, I/141. Położone jest na drodze przechodzącej przez Przeł. Beskid (581 m.) (zbieżność nazw przypadkowa). Dochodzi tu ze strony polskiej żółty szlak z Jaślisk.

BIESZCZADY

21. Balnica - Osadné, I/53. Znajdują się ono pomiędzy stacją kolejki bieszczadzkiej w Balnicy a przeł. 667 m. w grzbiecie granicznym.
22. Roztoki Górne - Ruské sedlo, I/33. Leży dokładnie na drodze przechodzącej przez Przeł. Nad Roztokami (801 m.). Atrakcyjne przejście dla miłośników Bieszczadów.


Wykaz miejsc przekraczania granicy ze Słowacją w górach

L.p Przejście graniczne Rodzaj ruchu Czynne Godziny
otwarcia
1. Jaworzynka - Čierne Pieszy 1 IV - 30 IX 8 - 20
2. Górka Gomułka -
Skalité Serafinov
Pieszy, rowerowy,
Narciarski
1 IV - 30 IX
1 X - 31 III
8 - 20
9 - 16
3. Wielka Racza -
Vel'ká Rača
Pieszy, rowerowy,
Narciarski
1 IV - 30 IX
1 X - 31 III
8 - 20
9 - 16
4. Przeł. Przysłop -
Stará Bystrica
Pieszy, narciarski 1 IV - 30 IX
1 X - 31 III
8 - 20
9 - 16
5. Pilsko Pieszy, rowerowy,
Narciarski
1 IV - 30 IX
1 X - 31 III
8 - 20
9 - 16
6. Przeł. Głuchaczki
(Gluchački)
Pieszy, rowerowy 1 IV - 30 IX 8 - 20
7. Przeł. Jałowiecka Pieszy, rowerowy,
Narciarski
1 VI - 31 X
1 XI - 30 V
6 - 20
8 - 18
8. Babia Góra - Babia Hora Pieszy, narciarski 1 VI - 31 X
1 XI - 30 V
6 - 20
8 - 18
9. Przywarówka -
Oravská Polhora
Pieszy, rowerowy,
Narciarski, wózki
inwal.
1 VI - 31 X
1 XI - 30 V
6 - 20
8 - 18
10. Rysy Pieszy 1 VII - 30 IX 7 - 19
11. Kacwin -
Vel'ká Franková
Pieszy, rowerowy 1 VII - 15 XI 7 - 19
12. Sromowce Niżne -
Červeny Klastor
Pieszy, rowerowy,
Wózki inwal.
1 V - 31X 7 - 19
13. Szczawnica - Lesnica Pieszy, rowerowy,
Narciarski, wózki
inwal.
1 VI - 31 X
1 XI - 30 V
7 - 19
9 - 16
14. Szlachtowa - Velký Lipnik Pieszy, rowerowy,
Narciarski
1 VI - 31 X
1 XI - 30 V
7 - 19
9 - 16
15 Jaworki - Stráňany Pieszy, narciarski 1 VI - 31 X
1 XI - 30 V
7 - 19
9 - 16
16. Jaworki - Litmanová Pieszy, rowerowy,
Narciarski, wózki
inwal.
1 VI - 31 X
1 XI - 30 V
7 - 19
9 - 16
17. Leluchów - Ćirć Pieszy, rowerowy,
Narciarski, wózki
inwal.
1 VI - 31 X
1 XI - 30 V
7 - 19
9 - 16
18. Wysowa Zdrój - Regetovká Pieszy, rowerowy,
Narciarski
1 VI - 31 X
1 XI - 30 V
7 - 19
9 - 16
19. Ożenna - Niżná Polianká Pieszy, rowerowy,
Narciarski, wózki
inwal.
1 IV - 30 IX
1 X - 31 III
8 - 20
9 - 16
20. Czeremcha - Ćertizné Pieszy, rowerowy,
Narciarski, wózki
inwal.
1 IV - 30 IX
1 X - 31 III
8 - 20
9 - 16
21. Balnica - Osadné Pieszy, rowerowy 1 IV - 30 IX 9 - 18
22. Roztoki Górne -
Ruské sedlo
Pieszy, rowerowy,
wózki inwal.
1 IV - 30 IX 9 - 18

Spoglądając na wykaz przejść nie sposób nie zauważyć pewnych niedogodności (na przykład niektóre przejścia czynne są jedynie do końca września). Tym niemniej ogólnie należy stwierdzić, iż przed turystami otwierają się perspektywy o jakich wcześniej można było jedynie pomarzyć.

Literatura źródłowa:
"Gazeta Krakowska", 3-4 lipca 1999 r., s.1.
"Gazeta Górska", Nr 3 (28), Sierpień - Październik 1999, s. 1-2.
"Na Szlaku", Nr 10 (124), s. 20.
"Na Szlaku", Nr 1 (127), s. 12-13.
"Beskidy. Magazyn Aktualności Turystycznych" , Nr 1 (19), s. 13.

opr. Sebastian Jakobschy