Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             „Prace Pienińskie”- tom 14

Jakże wielkiego artysty potrzeba
By stworzyć dzieło jak nasze Pieniny
Śmigają wyniosłe pod pułap nieba
U ich podnóża góralskie dziedziny.
My Święta Kingo, pienińscy górale
Ślemy do Ciebie próśb naszych naręcze
I wciąż na klęczkach prosimy wytrwale:
Bądź nam podporą w życiowej udręce...
(Krystyna Aleksander)

Przyznają czytelnicy, że książka zawierająca na swoich kartach takie strofy nikogo wśród estetów oraz nikogo wśród wierzących obojętnym pozostawiać nie może. Mój druh serdeczny Rysiek Remiszewski powiększył ogromny dorobek Pienińskiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK pozycją nową, a dla piśmiennictwa Pienin i Spisza znowu niezwykłą.

Rok 2004 był pierwszym po chwalebnym jubileuszu 15-lecia Ośrodka. I znowu przybyło publicystycznego dorobku na tematy pienińsko-spiskie.

Spływ pieniński Dunajcem przedstawiają w 14 tomie "Prac Pienińskich" dwa teksty: Jana Tyszkiewicza o flisackich tradycjach oraz Jana Mariana Kacwina o spływie w czarnym okresie hitlerowskiej okupacji, w 1942 roku. Alina Suchoń opisuje Pieniny oczami Thomasa Endera, a Krzysztof Koper nawiązuje do epidemii cholery w Szczawnicy. W sposób szczegółowy i ciekawy o pienińskich tańcach ludowych wypowiedziała się Aleksandra Dudek, natomiast tematyka spiska to teksty o reformacji na Spiszu (Tadeusz M. Trajdos), złotnictwo w kościołach Polskiego Spisza (Andrzej Skorupa) oraz na temat słownictwa gwary Zamagurza Spiskiego (Franciszek Fitak). Paulina Ratkowska przedstawiła walkę św. Jerzego na kwaterze późnogotyckiej z terenu Spisza.

W materiałach historyczno krajoznawczych Ryszard M. Remiszewski nawiązał do historii Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieninach, a Jolanta Jarocka-Bieniek opowiada o Szczawnicy z czasów Józefa Stefana Szalaya. Do szczegółów wyzwolenia Krościenka nad Dunajcem spod hitlerowskiej okupacji odniósł się Jan Marian Kacwin, a Teresa M. Zielińska relacjonuje kontakty Szczawnicy z Węgrami, dzięki inicjatywom byłego konsula Republiki Węgierskiej w Polsce - Istvana Kovacsa.

Właśnie minęło 60 lat od śmierci etnografa rodem z Grywałdu - Michała Marczaka, o czym nie zapomniał Jakub Żmidziński, a o 500-leciu konsekracji kościoła drewnianego w Łopusznej - Beata Szkaradzińska. Ryszard M. Remiszewski Redaktor Naczelny "Prac" przypomina ponadto sylwetkę słynnego "dziecka Pienin", kajakarza Stefana Kapłaniaka.

Przebogate jak zawsze są "Varia": książki łączące tematykę jubileuszową, opisy lokalnych uroczystości oraz krajoznawcze ciekawostki. O bogatym dorobku wydawniczym Ośrodka Pienińskiego świadczą najlepiej wykazy publikacji oraz bibliografia tematyki spiskiej. Zamieszczono poezje Krystyny Aleksander, Barbary Gołofit, Teresy Zajewskiej i Marii Waniczek.

W kolorowej wkładce szczególnie okazale prezentują się fotografie monstrancji ze spiskich kościołów oraz zamek w Niedzicy według wyobrażeń Thomasa Endera. Ryszard M. Remiszewski w krótkim tekście "Góralskie serce" opisał poetyczne dokonania Krystyny Aleksander. A w swojej poezji tak Pani Krystyna ocenia "Prace Pienińskie":

...Za trudy życia z "Pracami" związane
W księdze żywota Bóg to zanotuje,
One Papieżowi zostaną przesłane
Bo nasz Biały Pielgrzym Pieniny miłuje.
Drogim Redaktorom dobra wszelakiego
Życzę za miłość do Pienińskiej Ziemi
Niech Bóg nie skąpi Wam zdrówka cennego
A do serca tuli Was Sądecka Ksieni...

Andrzej Matuszczyk

© Ryszard M. Remiszewski