Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Słowackie przepisy dla taterników

Osoby zrzeszone w odpowiednich organizacjach mogą uprawiać taternictwo w całej słowackiej części Tatr Wysokich z wyjątkiem terenów uznanych za ścisłe rezerwaty. Są nimi określone niżej rejony Doliny Białej Wody i Doliny Jaworowej, rejon Krywania i niektóre dolinki.

Tereny wyłączone z ruchu taternickiego

- Masyw Szerokiej Jaworzyńskiej po Zielony Wierch Jaworowy, Rówienki, Dolinę Świstową i zakończenie Doliny Białej Wody. Od południa granicę obszaru tworzy linia łącząca Żabi Szczyt Wyżni - Ciężki Staw - Ciężką Siklawę - Litworowy Staw - Rohatkę.
Ograniczenie nie dotyczy dojścia do Doliny Ciężkiej wzdłuż Ciężkiego Potoku i w rejonie Małego Młynarza od 21 grudnia do 20 marca z zejściem przez Młynarzową Przełęcz.

- Dolina Kołowa z wszystkimi przyległymi kotłami i ścianami oraz północno-wschodnia część Doliny Czarnej Jaworowej ograniczona od południa Czarnym Jaworowym Potokiem i Śnieżną Granią.
Ograniczenie nie dotyczy dostępu do Dolinek Lodowych z Doliny Zimnej Wody przez Śnieżną Przełęcz (Ladove Sedlo) z obejściem Śnieżnej Grani od północy.

- Dolinka Huncowska z płd.-wsch. częścią Rakuskiej Czuby (Velka Svistovka) włącznie.

- Dolina Sławkowska ze ścianami skalnymi po Granacką Ławkę włącznie.

- Dolina Stwolska ograniczona od północy granią Osterwa - Kończysta i od południa magistralą turystyczną.

- Rejon Krywania razem z przyległymi graniami i dolinami. Są to Nefcerka, Kotliny, Škaredy žľab, Zadny Handel, Suchá voda (nazwy słowackie). Od północy granicę stanowi grań Hrubego, od wschodu grań Furkotnych Turni i Liptowska Turnia.
Ograniczenie nie dotyczy Ramienia Krywania z Doliny Niefcyrki od 21 grudnia do 20 marca z dojściem pod ściany przez Furkotną Przełęcz.

Dostęp cały rok czy latem?

Taternicy mogą wchodzić na tereny wysokogórskie znakowanymi szlakami lub poza nimi również w okresie sezonowego zamknięcia szlaków, które trwa od 1 listopada do 15 czerwca, pod warunkiem, że celem jest droga o co najmniej drugim stopniu trudności, z wyjątkiem odcinków Przełęcz pod Kopą - Jagnięcy Szczyt i Rakuska Czuba - Kieżmarski Szczyt. Należy wybierać dojście korzystne ze względu na ochronę przyrody. Drogi o pierwszym i drugim stopniu trudności są dostępne tylko latem w razie konieczności zejścia.

Stopnie trudności dróg

Zgodnie z Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA) przyjmuje się jedenaście stopni trudności dróg. Niższe stopnie trudności, podane dla zobrazowania podanego warunku, określa się następująco:

I drogi łatwe: do utrzymania równowagi używa się rąk.
II dość łatwe: początek wspinaczki, niezbędne trzy punkty oparcia.
III średnio łatwe: w miejscach eksponowanych zaleca się asekurację; wprawni taternicy mogą przebywać odcinki o tym stopniu trudności jeszcze bez użycia liny.

Powyższe przepisy, które odnoszą się do terenu i pory roku, jak również inne, podano w słowackim Internecie i można je znaleźć pod Google.sk wpisując: Podmienky pre vykonavanie horolezectva.

Antoni Salm

Uwaga od Redakcji: W praktyce podane w przepisach TANAP stopnie trudności odnoszą się do skali "tatrzańskiej" równoważnej ze skalą alpejską. W skali tej na przykład trudność grani między Kopą Lodową a Lodowym Szczytem to "I", dwójkowa jest grań Ostrego. Trzeci stopień skali UIAA opisanej w artykule odpowiada więc "jedynce" w rozumieniu przepisów parkowych. Trzeba zatem pamiętać, że w takiej sytuacji prawie wszystkie normalne (czyli najłatwiejsze) drogi wejściowe na szczyty w Wysokich Tatrach nie przekraczają "jedynki" i wchodzenie nimi jest niedozwolone.

Pośrednia Grań z górnych pięter doliny Pięciu Stawów Spiskich © K.Stankowicz

Pośrednia Grań z górnych pięter doliny Pięciu Stawów Spiskich © K.Stankowicz