Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Od poznania do zrozumienia

Z dwuletnim poślizgiem ukazało się pokłosie międzynarodowej konferencji pt. Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, która odbyła się w grudniu 1997 roku w Instytucie Historii WSP w Rzeszowie.
W tomie zredagowanym przez prof. Ewę Orlof zamieszczone zostały referaty wygłoszone na tej konferencji, nie wszystkie, bo jak zawsze w takich sytuacjach, niektórzy autorzy nie przekazali swoich tekstów do druku.
Nie zamierzam omawiać wszystkich referatów, bo nie dysponuję taką ilością miejsca, ale przynajmniej niektóre z nich opatrzę komentarzem zachęcającym do przeczytania lub głębszego studiowania. Tekst Tadeusza M.Trajdosa Władysław Semkowicz wobec Słowacji, to studium klęski, jaką poniósł prof. Semkowicz próbując równolegle prowadzić dwie sprawy: walkę o polską obecność na południowych kresach i walkę o sojusz ze Słowacją. Gdy czytałem ten tekst, to nie mogłem uwierzyć, że człowiek o tej inteligencji i wiedzy był tak naiwny w swoich działaniach. Semkowicz przegrał, nie tylko zresztą on, wręcz cała nasza polityka wobec sąsiada z południa wydaje się po latach kompromitacją.
Zachęcam do przeczytania tekstu Ewy Orlof pt. Karol Sidor i jego polonofilstwo, w którym kreśli działalność tegoż słowackiego polityka dążącego do zbliżenia polsko - słowackiego, na tę postać warto także spojrzeć w kontekście referatu T. M. Trajdosa. Z tej okazji wspomnę, że autorka swego czasu opublikowała także tekst o Karolu Sidorze w "Pracach Pienińskich" (1991, t.3, s.32-38).
Z zainteresowaniem przeczytacie też państwo teksty Janusza Grochały: Wschodnia granica Polski w opinii czeskich środowisk politycznych (1918 - 1938) i Krzysztofa Nowaka: Polacy i Czesi na Zaolziu po 1920 roku. Wzajemne postrzeganie i stereotypy. Po przeczytaniu tych tekstów, jak i innych zamieszczonych, autorstwa między innymi Marka K. Kamińskiego, Andrzeja Essena i Tadeusza Kisielewskiego, ma się zdecydowanie dosyć polityków czeskich, a poczynania strony polskiej często można uznać za naiwne i żenujące.
W tomie kilka ciekawych tekstów autorów słowackich, lecz bez żadnej rewelacji; odniosłem wrażenie, że polscy badacze prezentują wyższy poziom. Prof. Ewa Orlof we wstępie do tomu napisała: Czesi i Słowacy szczycą się, że o ile pozbycie się komunizmu zajęło Polakom dziesięć lat, Węgrom dziesięć miesięcy, o tyle im wystarczyło tylko dziesięć dni, dodając swój komentarz: Jednak bez wydarzeń w Polsce i na Węgrzech nie byłoby tych dziesięciu dni w Czechosłowacji. Myślę, że o owe 10 + 10 + 10 nasi sąsiedzi z południa są opóznieni nie tylko w badaniach, lecz wykazują tendencję do cofania się (vide rozwód Czechów i Słowaków), lecz to niewątpliwie ich problem, nie nasz.
Książkę gorąco polecam, choć mogą być kłopoty z jej nabyciem.

Ryszard M. Remiszewski

Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi Słowacy w XX wieku; pod red. Ewy Orlof, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1999, 264 s.