Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             ORAWKA: album o kościele

13 W "BIBLIOTECE ORAWSKIEJ"

Najwybitniejszy zabytek architektury sakralnej na Orawie doczekał się wydania albumowego. Nareszcie udało się pokonać wszelkie przeszkody finansowe i techniczne, a dokonał tego ks. Władysław Pilarczyk. To dzięki jego usilnym staraniom ukazał się drukiem album poświęcony kościołowi w Orawce, pierwszy w jego długiej historii.
Opracowania tekstu podjął się znawca dziejów i architektury sakralnej Orawy, prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos; zamieszczony został również archiwalny tekst dr Hanny Pieńkowskiej - niegdyś Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - który zachował się w maszynopisie. To dr Pieńkowska zabiegała o konserwację kościoła i pierwsza dokonała profesjonalnego opisu jego wystroju wewnętrznego.
Większość zdjęć wykonał Zbigniew Bobowski, w sumie jest ich w albumie blisko 190 (!) kolorowych, oraz zaledwie parę czarno-białych. Nadto zamieszczone zostały po raz pierwszy zdjęcia rzadkich opon wielkopostnych (najstarsza z 1676 roku), zdjęcia monstrancji, kielichów i kap XVII- i XVIII-wiecznych.

Kościółek w Orawce © M. Ronikier
Kościółek w Orawce © M. Ronikier

Przy okazji wydania albumu należy przypomnieć postać ks. kanonika Edwarda Kwarciaka, który położył ogromne zasługi w restauracji kościoła. To on zlecił w 1991 roku pierwsze prace, które trwały przez kilka lat i dały znakomite efekty, pozwoliły dokonać sensacyjnych odkryć, na przykład na licu belki tęczowej odsłonięto wierszowaną inskrypcję z czasów ks. Jana Szczechowicza, pierwszego proboszcza.
Myślę, że nie opuszczono niczego, w sumie więc album nieoczekiwanie pełni także rolę prawdziwego przewodnika po kościele. Za pomysł i realizację tego trudnego zadania należą się Wydawcy słowa uznania. Nie po raz pierwszy ks. Władysław Pilarczyk dał się poznać od tej najlepszej strony, bo tym albumem nie tylko uzupełnił poważną lukę w literaturze przedmiotu, ale na trwałe zapisał się w historii Orawy.
Tadeusz M.Trajdos, Hanna Pieńkowska: Kościół w Orawce. Redakcja i nakład ks.Władysława Pilarczyka, Kraków 1999, 182 s.

Ryszard M. Remiszewski