Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Najdłuższe znakowane szlaki polskich gór

Niniejszy artykuł traktuje o najdłuższych w polskich górach szlakach turystycznych. Pod uwagę wziąłem jedynie te szlaki, których długość przekracza 100 km (wyjątkiem jest szlak z Brzeźnicy do Łopusznej). Oczywiście trzeba zaznaczyć, że będzie to jedynie zwięzły opis, bez wdawania się w szczegóły. Jeśli chodzi o Karpaty, to długość każdego szlaku została wyliczona na podstawie informacji za-wartych w książeczce Znakowane szlaki w Karpatach Polskich (recenzja tej pozycji pojawi się w jednym z najbliższych numerów "GGI"). Jeżeli idzie natomiast o Sudety, to dane na temat długości danego szlaku pochodzą z informacji własnych.

Najdłuższe szlaki polskich Karpat

 1. Ustroń (Beskid Śląski) - Wołosate (Bieszczady). Znaki czerwone, długość 519 km.
  Jest to rzecz jasna Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego, prowadzący wzdłuż niemal całych Beskidów. Omija jedynie Beskid Mały, Makowski, a w Wyspowym trawersuje jedynie Zbójecką Górę. Jest to szlak niezwykle popularny. Najrzadziej uczęszczane fragmenty to odcinki między Jordanowem a Rabką oraz pomiędzy Krynicą a Komańczą.

 2. Grybów (Beskid Niski) - Biała (koło Rzeszowa). Znaki niebieskie, długość 445 km.
  Szlak na odcinku Grybów - Nowy Łupków nosi imię Kazimierza Pułaskiego. W całości biegnie przez Beskid Niski, Bieszczady, a następnie poprzez Pogórze Przemyskie i Strzyżowsko-Dynowskie. Na pogórzach szlak właściwie nieuczęszczany.

 3. Tarnów (Pogórze Ciężkowickie) - Wielki Rogacz (Beskid Sądecki). Znaki niebieskie, długość 184 km.
  Szlak wiedzie przez Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Rożnowskie, Beskid Wyspowy, Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki. Jest to jedyny z omawianych szlaków, który prowadzi przez atrakcyjne pasmo Pienin (zarówno właściwych jak i Małych).

 4. Bielsko Biała Straconka (Beskid Mały) - Luboń Wielki (Beskid Wyspowy). Znaki czerwone, długość 137 km.
  Jest to tak zwany Mały Szlak Beskidzki, który prowadzi przez te tereny Beskidów, które omija swoim przebiegiem Główny Szlak Beskidzki, czyli Beskid Mały (Łamana Skała, Leskowiec), Beskid Makowski (Babica, Lubomir) oraz Wyspowy (Wierzbanowska, Lubogoszcz). Najrzadziej uczęszczany odcinek, to Przełęcz Wierzbanowska - Luboń Wielki.

 5. Brzeźnica (Pogórze Wielickie) - Łopuszna (Gorce). Znaki niebieskie, długość 98 km.
  Szlak biegnie przez Pogórze Wielickie, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy oraz Gorce. Na pogórzu szlak praktycznie nieuczęszczany.

Najdłuższe szlaki polskich Sudetów

 1. Szklarska Poręba Dolna (Góry Izerskie) - Karłów (Góry Stołowe). Znaki niebieskie, długość ok. 361,5 km.
  Szlak prowadzi prawie przez całe Sudety. Pokonuje następujące pasma: Góry Izerskie, Pogórze Izerskie, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Złote, Góry Bialskie, Masyw Śnieżnika,Góry Bystrzyckie, Góry Stołowe. Szlak w swoim przebiegu pomija jedynie Karkonosze oraz Góry Orlickie.

 2. Świeradów Zdrój (Góry Izerskie) - Paczków (Przedgórze Sudeckie, a konkretnie Przedgórze Paczkowskie). Znaki czerwone, długość 346,5 km.
  Jest to oczywiście Główny Szlak Sudecki imienia Mieczysława Orłowicza. Odcinki rzadko uczęszczane to rejony: Kotliny Jeleniogórskiej, Kotliny Kamienno-górskiej, Wzgórz Lewińskich oraz Włodzickich.

 3. Zamek Grodziec (Pogórze Kaczawskie) - Zamek Grodno ( Góry Wałbrzyskie). Znaki zielone, długość 140 km.
  Szlak ten zwany jest "Szlakiem Zamków Piastowskich". Z Pogórza Kaczaw-skiego szlak biegnie przez Pogórze Izerskie, Kotlinę Jeleniogórską, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie i Góry Wałbrzyskie. Szlak nie licząc okolic zamków, rzadko uczęszczany przez wędrowców.

 4. Nowa Bielawa (Góry Sowie) - Przełęcz pod Puchaczem (Masyw Śnieżnika). Znaki żółte, długość 117,5 km.
  Szlak wiedzie przez Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie, Kotlinę Kłodzką, Góry Stołowe (na odcinku przez nie prowadzącym przybiera nazwę "Szlaku Skalnych Grzybów"), Góry Bystrzyckie, oraz Masyw Śnieżnika. W sumie szlak ten cieszy się dużą popularnością.

 5. Szklarska Poręba (Góry Izerskie) - Wałbrzych (Góry Wałbrzyskie). Znaki zielone, długość 106 km.
  Szlak ten prowadzi przez fragment Gór Izerskich, następnie przez Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Wałbrzyskie, Góry Kamienne oraz przez podnóże Gór Wałbrzyskich.

Podsumowanie

Jak widać, najdłuższym szlakiem w polskich górach jest leżący w Karpatach czerwony szlak z Ustronia do Wołosatego, czyli słynny Główny Szlak Beskidzki. Na drugim miejscu plasuje się również leżący w Karpatach szlak niebieski z Grybowa do Białej (pewne zmiany w jego przebiegu, które planowane są w rejonie Beskidu Niskiego - w roku 2001 - mogą zmienić jego kilometraż, jednak nie na, tyle, aby zagrozić jego drugiej pozycji). Na trzecim miejscu pod względem długości jest leżący w Sudetach niebieski szlak ze Szklarskiej Poręby do Karłowa.

Sebastian Jakobschy