Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Indeks karpackich szlaków

Andrzej Matuszczyk, Znakowane szlaki w Karpatach Polskich, Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 2000, s. 68.

Stosunkowo niedawno wszedłem w posiadanie książki o znakowanych szlakach turystycznych w Karpatach Polskich. Jej autorem jest Andrzej Matuszczyk, postać którą nie trzeba chyba przedstawiać.
W opracowaniu tym znalazło się zestawienie wszystkich (!) szlaków jakie istnieją w Karpatach Polskich (razem z ich Pogórzem). Godnym podkreślenia jest fakt, że jest to pierwsza tego typu pozycja w Polsce. Wykaz szlaków usystematyzowany został w układzie poszczególnych pasm górskich Karpat - z kierunku zachodniego na wschód. Przy każdym odcinku szlaku podany został: przebieg, kolor, czas przejścia w obydwie strony, oznaczenie szczególnych walorów krajobrazowych danego szlaku, ilość kilometrów, suma różnicy wzniesień, a także nazwa Oddziału PTTK, opiekującego się tym szlakiem. A oto przykład jak w praktyce można wykorzystać informacje zawarte w książeczce. Chcemy iść z Łopusznej na Turbacz szlakiem niebieskim. Będziemy musieli przeznaczyć na to 3 godziny (w powrotnej zaś drodze 2 i pół godziny),do przebycia będziemy mieli 10 km, zaś do pokonania różnicę wzniesień 730 m.
Warto dodać, iż uzupełnieniem opisu każdego pasma górskiego jest informacja o najpopularniejszych mapach, które go obejmują.
Krótko podsumowując, trzeba powiedzieć, że książeczka ta stanowi niebywałą kopalnię wiedzy o szlakach. Bez wątpienia przyda się każdemu turyście wędrującemu po Karpatach. Jest więc pozycją jak najbardziej godną polecenia. Książkę nie łatwo jest nabyć (nawet w specjalistycznych górskich księgarniach trudno ją namierzyć). Najlepiej zwrócić się o nią do Redakcji "Na Szlaku": Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław; albo bezpośrednio do jej autora, w COTG w Krakowie, Jagiellońska 6, I piętro.

opr. Sebastian Jakobschy