Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Biblioteka górska


Mariusz Zaruski

Na bezdrożach tarzańskich
Tam!

W bezkresach mórz, szumiących hymn odwieczny,
Na szczytach gór, gdzie stoi cisza głucha,
Wśród owych sfer, gdzie szlak się wije mleczny -
O bracie mój, tam szukaj znaków Ducha!

Przepiękny jest człowieka sen o bóstwie,
I jego rąk mozolnej pracy ślady
Wśród gwaru miast rozsiane w wielkim mnóstwie:
Galerie sztuk, świątynie, kolumnady...

Lecz czymże są znikome owe dzieła -
Pigmejskich walk wspomnienia uporczywe -
Przed wielkim tchem, co wieje z pustyń proga,
Skąd w dawny czas początek dusza wzięła?!

Ach, u tych bram, gdzie źródła biją żywe,
Gdzie bytu kres - tam, bracie, szukaj Boga!