Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Biblioteka górska


Mariusz Zaruski

Na bezdrożach tarzańskich
Wezwanie

Więc na głos wołam, a bez skargi:
Idźcie odważnie w srogie boje,
Własnej niemocy smutne woje!
Porzućcie nizin wieczne targi

I tęsknych żalów niepokoje,
Którymi kwilą wasze wargi!
Poprzez znój pustyń, poprzez piargi
Idźcie w tatrzańskich gór podwoje,

Zakryte chmurą, jak pawężą,
Gdzie się siklawa z hukiem pieni
I śmierć swe żniwo w turniach bierze...

Tam się wam skrzydła w lot rozprężą;
Tam idźcie, czyści, niezwalczeni,
Szczytnych pożądań cni rycerze!