Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Biblioteka górska


Mariusz Zaruski

Na bezdrożach tarzańskich
Procul profani

Z czystym idź tylko sercem w Tatry,
Jakbyś przekraczał próg świątyni.
Gdzie bóstwo rządy swoje czyni!
Czy to przy ogniu leśnej watry,

Czy w granitowych skał pustyni -
Gdzie bądź rozłożysz swoje szatry,
Choćby wśród białych wzgórz Imatry,
Północnej zimnych wód władczyni,

Gdzie lśnią lodowce promieniste -
Daj Tatrom serce swoje czyste,
Jak błysk ognika świętojański,
Jak płomię w puszczy gorejące:

Jedna jest ziemia, jedno słońce
I jeden w Polsce chram tatrzański!