Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Biblioteka górska


Mariusz Zaruski

Na bezdrożach tarzańskich
Zwycięstwo

Zdradliwa ta ściana! Jak życie.
Nie władłem już ręką zdrętwiałą,
Stargane i nerwy i ciało,
Śmierć w turniach czaiła się skrycie...

Zdawało się, słońce w błękicie
Wraz ze mną na niebie konało...
Raz jeszcze się zwarłem ze skałą,
Raz jeden - i jestem na szczycie!

Na dole już ziemia i chmury,
Na dole olbrzymy i karły,
Nie zgonią mię chyże ich gońce...

Wyciągam ramiona do góry,
Bo słowa w mych ustach zamarły:
O ziemio! o niebo! o słońce!