Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Biblioteka górska


Mariusz Zaruski

Na bezdrożach tarzańskich
Gurie

Na Peczorze, Kaninie, na Murmańskim Brzegu,
Chłostanym bez litości przez północne furie,
Gdzieniegdzie się samotnie podnoszą ze śniegu -
Jak wyspy z oceanu, stosy głazów - "gurie".

Kto je wzniósł na tych wzgórzach? Jakie ludzkie cienie
We mgle tutaj swe dłonie wytężały pracą
Żeby na dzikie wierchy wydźwignać kamienie?
Od jak dawna tu stoją? Dla kogo i na co?

Nikt nie wie. Wszakże w guriach zamknięta jest mowa.
Z nich pielgrzym lat ubiegłych przemawia w te słowa:
Patrz, i ja także byłem w tej dalekiej stronie...

Tak dusze ludzkie nawet tu, na krańcu świata,
W tułaczej swej wędrówce przez morza i lata
Podają sobie wzajem do uścisku dłonie.