Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Biblioteka górska


Mariusz Zaruski

Na bezdrożach tarzańskich
Na lodowcu Seiland

Cisza taka... pierwotna. Żadnej żywej duszy...
Żadne tutaj ze świata nie przylecą szmery...
Zda się - ot w mózgu tylko niech myśl się poruszy,
Słychać będzie, jak od niej zadrgają etery.

A przestwór! wzrok się gubi: widać stąd pół świata!
O męko ukochania! Samotny tu stoję,
Lecz myśl moja daleko - w kraj inny ulata,
Bo tam moja ojczyzna, tam wszystko co moje!...

Lecz tu jest ktoś?... słyszałem. Tam, gdzie te urwiska,
Na które nawet reny dostać się nie mogą,
Słyszę czyjeś stąpanie... Czy słuch mój mię zwodzi?

Czy szaleństwo maligną do mózgu się wciska?
Na Boga, ktoś i gdzie jest? Odpowiedz! Nikogo.
Ach, to cień mojej duszy po zrębach tych chodzi!