Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Biblioteka górska


Mariusz Zaruski

Na bezdrożach tarzańskich
Nordkap

Najdalszy strażnik ziemi - Nordkap siwowłosy
Nad wielkim oceanem stoi zadumany.
O stopy jego biją z wściekłością bałwany,
Rzucając w chmurne niebo potężne swe głosy;

Mgły szturmują do niego, polarne orkany,
Ciężkie góry lodowe na jego prą boki,
Gryząc szklistym swym zębem podnóże opoki,
A on stoi jak tytan - wielki, niezachwiany.

Lata, wieki jak fale bez ustanku płyną,
Wicher czasu je niesie w przeszłość chyżopiórą,
Z nimi ludzkich pokoleń przemija tłum liczny -

On sokole swe oko wytężył w dal siną,
l tak stoi niezmiennie owinięty chmurą -
Najdalszy strażnik ziemi - Nordkap niebotyczny!