Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Schroniska Górskie
Beskid Niski


Dom Turysty PTTK
38-543 Komańcza
tel.: +48 (13) 463 14 39


Dom Wycieczkowy PTTK
38-450 Dukla
Rynek 18
tel.: +48 (13) 43 300 46


Schronisko górskie PTTK na Magurze Małastowskiej
38-307 Sękowa
tel.: +48 (18) 351 80 57
gorlice.pttk.pl


Schronisko górskie PTTK, bacówka w Bartnem
38-307 Sękowa
tel.: +48 (18) 351 80 32
gorlice.pttk.pl
ilość miejsc noclegowych: 25

Schronisko PTTK "Pod Kuźnią"
38-543 Komańcza
tel.: +48 (13) 46 25 211 wew. 13
www.promail.pl/~pttk