Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Schroniska GórskieDom Turysty
Szczawno Zdrój
ul. Kościuszki 9
tel.: +48 (74) 843 84 80


DW "Harcówka"
58-300 Wałbrzych
Park Sobieskiego
tel.: +48 (74) 846 31 35


Schronisko Bacówka "Pod Trójgarbem"
58-311 Struga
tel.: +48 (74) 845 22 08
e-mail: www.trojgarb@wp.pl


Schronisko PTTK "Zamek Grodno"
58-313 Zagórze Śląskie
tel.: +48 (74) 841 33 60