Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta Internetowa











Szukaj w artykułach GGI:





NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Schroniska Górskie




Pieniny


Schronisko górskie PTTK "Orlica"
34-460 Szczawnica
ul. Pienińska 12
tel.: +48 (18) 262 22 45
fax: +48 (18) 262 22 45
www.orlica.com
wysokość: 520 m n.p.m.
ilość miejsc noclegowych: 50+35

Schronisko górskie PTTK "Trzy Korony"
34-443 Sromowce Niżne
ul. Sobczańska 91
tel.: +48 (18) 262 98 23
www.trzykorony.pl
wysokość: 470 m n.p.m.
ilość miejsc noclegowych: 67