Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             


Schroniska Górskie
Przedgórze Sudeckie


Dom Wycieczkowy PTTK "Pod Wieżycą"
im. B. Stęczyńskiego
55-050 Sobótka
ul. M. Roli-Żymierskiego 13
tel.: +48 (71) 326 28 57


Schronisko PTTK na Ślęży
im. R. Zmorskiego
55-050 Sobótka
tel.: +48 (71) 344 47 52